ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Μουρίκης Νικόλαος» και το διακριτικό τίτλο Alicehelps, εδρεύουσα στo Ξυλόκαστρο Κορινθίας (οδός Νοταρά 100) με αριθμό ΓΕΜΗ 116156437000 (εφεξής αναφερόμενη ως η «ΕΤΑΙΡΙΑ», «εμείς», «εμάς» ή «δικός,-ή,-ό μας») χειρίζεται μία πλατφόρμα και μία κοινοτική αγορά που βοηθά τους ανθρώπους να προσφέρουν και να βρουν εργασία, μέσω της ιστοσελίδας μας (εφεξής καλούμενες ως «πλατφόρμα»).

Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου είναι να σας ενημερώσει για το πώς μεταχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ,που επεξεργαζόμαστε για εσάς. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος της παρούσας πολιτικής απορρήτου, τότε δεν μπορούμε να σας παρέχουμε την εν λόγω πλατφόρμα, και υποχρεούστε να σταματήσετε να έχετε πρόσβαση σε αυτήν και να απενεργοποιήσετε τον εταιρικό σας λογαριασμό. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς να απενεργοποιήσετε τον εταιρικό σας λογαριασμό θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.alicehelps.gr.

ΟΡΙΣΜΟΙ


Ως «συγκεντρωτικά στοιχεία» εννοούνται οι πληροφορίες όλων των χρηστών μας ή συγκεκριμένων ομάδων ή κατηγοριών χρηστών μας που συνδυάζονται μαζί ,και δεν περιλαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Ως «επεξεργαστής δεδομένων» εννοείται η ΕΤΑΙΡΙΑ, ούσα υπεύθυνη για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Ως «προσωπικά δεδομένα» εννοούνται πληροφορίες σχετικές με ένα άτομο, που είναι ή μπορεί να προσδιοριστεί είτε από αυτά τα δεδομένα είτε σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα που βρίσκονται ή είναι πιθανό να βρεθούν στην κατοχή του επεξεργαστή δεδομένων.
ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ;

1. Πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε


Λαμβάνουμε , αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που εσείς μας κάνετε διαθέσιμες όταν αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα μας. Παράδειγμα αποτελούν οι παρακάτω περιπτώσεις:

    Όταν εσείς συμπληρώνετε οποιοδήποτε έντυπο στην πλατφόρμα, όπως όταν καταχωρείτε ή ενημερώνετε πληροφορίες στο λογαριασμό χρήστη.

    Όταν έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα, όπως για να ερευνήσετε ή αναρτήσετε θέσεις εργασίας, να αναρτήσετε ή να δηλώσετε ενδιαφέρον για μία αγγεία εργασίας.

    Όταν συνδέετε με μία ιστοσελίδα τρίτου μέρους (π.χ. Facebook) στον εταιρικό σας λογαριασμό, οπότε θα αποκτήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που εσείς παρείχατε στην εν λόγω ιστοσελίδα, στο βαθμό που επιτρέπεται από τις ρυθμίσεις σας στην εν λόγω ιστοσελίδα και εφόσον εγκρίνεται από εσάς, και

    Όταν επικοινωνείτε με την ΕΤΑΙΡΙΑ.

2. Δεδομένα Σύνδεσης


Μπορούμε επίσης να λαμβάνουμε, αποθηκεύουμε, επεξεργαζόμαστε δεδομένα σύνδεσης, που είναι πληροφορίες αυτόματα καταγραφόμενες από τους διακομιστές μας (server) όταν αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα, ανεξάρτητα εάν έχετε καταχωρηθεί στην ΕΤΑΙΡΙΑ ή έχετε συνδεθεί στον εταιρικό σας λογαριασμό, όπως η δική σας διεύθυνση IP , η ημερομηνία και ώρα που εισέρχεστε ή χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα, το σκληρό δίσκο και το λογισμικό, αναφέροντας και σελίδες προέλευσης και διεύθυνση URL, τον αριθμό των επιλογών, σελίδες που προβάλλονται και την σειρά αυτών των σελίδων, και το χρόνο που δαπανήθηκε σε συγκεκριμένες σελίδες.

3. Cookies ή άλλες τεχνολογίες ανίχνευσης

Η ΕΤΑΙΡΙΑ χρησιμοποιεί τα cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες στην πλατφόρμα. Μπορούμε επίσης να επιτρέψουμε στους συνεργάτες μας (επιχειρηματικούς εταίρους) να χρησιμοποιούν τα δικά τους cookies και άλλες τεχνολογίες ανίχνευσης στην πλατφόρμα. Ως αποτέλεσμα, όταν εισέρχεστε ή χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα, θα παρέχετε ή θα κάνετε διαθέσιμα συγκεκριμένα δεδομένα σε εμάς και στους συνεργάτες μας.

Εφόσον μπορείτε να απενεργοποιήσετε την χρήση των cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης, δεν θα αλλάζουμε τις διαθέσιμες πρακτικές μας δημιουργώντας την αντίστοιχη ένδειξη «απαγορεύεται η ανίχνευση» στην κεφαλίδα της διεύθυνσης «http» από το δικό σας πρόγραμμα περιήγησης. Παρακολουθούμε τις δραστηριότητες σας εάν επιλέξετε διαφημίσεις υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μας σε πλατφόρμες τρίτων μερών ,όπως σε μηχανές αναζήτησης και σε κοινωνικά δίκτυα, και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στατιστικά για να παρακολουθήσουμε πώς ανταποκρίνεστε σε αυτές τις διαφημίσεις.

Μπορούμε, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων εταιριών και ατόμων που προσλαμβάνουμε για να παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, να συνεχίσουμε επίσης να παρακολουθούμε τη συμπεριφορά σας στην πλατφόρμα μας για δικούς μας σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών, στατιστικά στοιχεία, έρευνα, ανάπτυξη προϊόντων, αποτροπή απάτης, διαχείριση κινδύνου, κανονιστική συμμόρφωση, έρευνα, καθώς και για να σας επιτρέψουμε να χρησιμοποιήσετε και να εισέρχεστε στην πλατφόρμα και για να πληρώνεστε για τις δραστηριότητες σας στην πλατφόρμα. Μπορούμε επίσης, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων εταιριών και ατόμων που προσλαμβάνουμε για να παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, να ανιχνεύσουμε τη συμπεριφορά σας στην πλατφόρμα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για να προωθήσουμε και διαφημίσουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς και σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν cookies και άλλες τεχνολογίες ανίχνευσης για να αναρτήσουν διαφημίσεις στην πλατφόρμα μας και/ή σε ιστοσελίδες τρίτων μερών μπορεί να σας προσφέρουν ένα τρόπο να αποφύγετε τέτοιου είδους διαφημίσεις ,παρέχοντας τη δυνατότητα να εξαιρούνται ιστοσελίδες επιχειρηματικών ομάδων όπως το Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) και ο όμιλος ψηφιακής διαφήμισης Digital Advertising Alliance (http://www.aboutads.info/choices ). Ενδέχεται επίσης να μπορείτε να ελέγχετε διαφημιστικά τα cookies που παρέχονται από εκδότες, όπως για παράδειγμα η διαφήμιση της Google για την επιλογή διευθυντή (http://www.google.com/settings/ads/onweb). Σημειωτέον ότι ακόμα και αν επιλέξετε να αποφύγετε τη λήψη στοχευμένων διαφημίσεων , ενδεχομένως να συνεχίσετε λαμβάνετε διαφημίσεις στην πλατφόρμα , απλά δεν θα εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα σας.
Τρίτα μέρη δεν μπορούν να συλλέγουν δεδομένα για τις διαδικτυακές δραστηριότητες των χρηστών στην πλατφόρμα ,εκτός και αν άλλως ορίζεται στην παρούσα πολιτική.

4. Πρόσθετες λειτουργίες για τρίτα μέρη

Η πλατφόρμα μας μπορεί να χρησιμοποιήσει πρόσθετες λειτουργίες που παρέχονται και χρησιμοποιούνται από τρίτες εταιρίες, όπως η ένδειξη «like» του Facebook.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορείτε να αποστείλετε σε μία τρίτη εταιρία τα δεδομένα που εσείς βλέπετε σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της πλατφόρμας μας. Εάν δεν έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας με μία τρίτη εταιρία, τότε το τρίτο μέρος ενδέχεται να μην γνωρίζει την ταυτότητα σας. Εάν έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας με μία τρίτη εταιρία, τότε το τρίτο μέρος μπορεί να είναι ικανό να συνδέσει δεδομένα από την επίσκεψη σας στην πλατφόρμα με τον λογαριασμό που έχετε με αυτό. Ομοίως οι αλληλεπιδράσεις σας με τις πρόσθετες λειτουργίες μπορεί να καταγραφούν από το τρίτο μέρος.

Παρακαλείσθε όπως απευθυνθείτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων του τρίτου μέρους για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές της για τη χρήση των δεδομένων, όπως τι δεδομένα συλλέγονται από εσάς και πώς το τρίτο μέρος χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες.
ΠΩΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΑΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ Ή ΚΑΝΕΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ;

Χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα για εσάς για τους ακόλουθες γενικούς σκοπούς:

    για να σας επιτρέπουμε να εισέρχεστε και να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα.

    για να χειριζόμαστε, προστατεύουμε, βελτιώνουμε και να βελτιστοποιούμε την πλατφόρμα, την ΕΤΑΙΡΙΑ, και την εμπειρία των χρηστών μας, όπως για να παρουσιάζονται στατιστικά, να διεξάγεται έρευνα, για διαφήμιση και προώθηση.

    Για να βοηθήσετε και να διατηρήσετε ένα έμπιστο και ασφαλές περιβάλλον στην πλατφόρμα, όπως στην περίπτωση της αποτροπής και πρόληψης της απάτης, διεξάγοντας έρευνες και αξιολογώντας κινδύνους, επαληθεύοντας τις διευθύνσεις στις καταχωρίσεις σας , επαληθεύοντας οποιεσδήποτε ταυτοποιήσεις που παρέχονται από εσάς, και διεξάγοντας ελέγχους εναντίον βάσεων δεδομένων όπως δημόσιες κυβερνητικές βάσεις δεδομένων.

    Να σας αποστέλλονται μηνύματα παροχής υπηρεσιών, υποστήριξης πελατών και διαχείρισης, υπενθυμίσεις, ανακοινώσεις τεχνικού περιεχομένου, αναβαθμίσεις, προειδοποιήσεις ασφαλείας και πληροφορίες που εσείς ζητάτε.

    Όπου υπάρχει συναίνεση σας, να σας αποστέλλονται μηνύματα προώθησης και διαφήμισης και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, περιλαμβάνοντας πληροφορίες που αποστέλλονται εκ μέρους των συνεργατών μας (επιχειρηματικών εταίρων), που κρίνουμε ότι θα σας φανούν ενδιαφέρουσες. Θα μπορείτε να διαγράφεστε ή να εξαιρείστε από την λήψη αυτών των ενημερώσεων βάσει των ρυθμίσεων σας (στο τμήμα «λογαριασμός») όταν συνδέεστε στον εταιρικό σας λογαριασμό.

    για να διαχειριζόμαστε αμοιβές, έρευνες, λαχεία, διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες ή γεγονότα που χορηγεί ή διαχειρίζεται η ΕΤΑΙΡΙΑ ή οι συνεργάτες μας (επιχειρηματικοί εταίροι), και

    για να συμβαδίζουμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, για να επιλύσουμε τις όποιες διαφορές που μπορεί να έχουμε με τον οποιοδήποτε από τους χρήστες μας, και για να εφαρμόσουμε τις συμφωνίες μας με τρίτα μέρη.

ΠΩΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ);

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να επιθεωρεί , να εξετάζει ή να αναλύει την επικοινωνία του χρήστη με άλλους χρήστες που λαμβάνει χώρα μέσω της πλατφόρμας για πρόληψη απάτης, διαχείριση κινδύνου, συμμόρφωση με τους κανονισμούς, έρευνα, εξέλιξη προϊόντος και για σκοπούς υποστήριξης πελατών. Για παράδειγμα, ως μέρος των προσπαθειών για την πρόληψη κατά της απάτης, η πλατφόρμα μπορεί να εξετάζει και να αναλύει μηνύματα που περικλείουν πληροφορίες επικοινωνίας και αναφοράς σε άλλες ιστοσελίδες. Αυτό βοηθά να αποτραπούν ενέργειες εξαπάτησης ζητώντας από τους πελάτες να τους στείλουν χρήματα εκτός της πλατφόρμας, όμως μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή άλλους τρόπους μεταφοράς χρημάτων. Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί επίσης να εξετάζει, επιθεωρεί ή να αναλύει μηνύματα για σκοπούς έρευνας ή ανάπτυξης προϊόντος κάνοντας τη διεξαγωγή έρευνας, τη διενέργεια κρατήσεων και τη χρήση των επικοινωνιών πιο επαρκείς και αποτελεσματικές, καθώς και για να εντοπίζονται σφάλματα στις προσφορές προϊόντων.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα κρίνει, εξετάσει ή αναλύσει τις επικοινωνίες σας με άλλους χρήστες για να σας αποστείλει διαφημιστικά μηνύματα από τρίτα μέρη. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα πουλήσει αυτές τις κριτικές ή αναλύσεις των επικοινωνιών σε τρίτα μέρη. Η ΕΤΑΙΡΙΑ επίσης θα χρησιμοποιήσει αυτοματοποιημένες μεθόδους για να διεξάγει αυτές τις κριτικές ή αναλύσεις όπου αυτό είναι λογικά εφικτό. Ωστόσο, κατά καιρούς ενδέχεται να χρειάζεται να αναθεωρηθούν με μη αυτόματο τρόπο κάποιες επικοινωνίες. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα, συναινείτε ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ, κατά αποκλειστική της ευχέρεια, μπορεί να επιθεωρεί, εξετάζει, αναλύει και αποθηκεύει τις επικοινωνίες σας, γενόμενες είτε μη αυτόματα είτε μέσω αυτόματων μέσων.

ΠΟΤΕ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Ή ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΝ;

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να αποσταλούν και σε άλλες χώρες.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να μεταφέρει, αποθηκεύσει, χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί τις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών σας δεδομένων, σε χώρες εκτός της ευρωπαϊκής οικονομικής ζώνης, περιλαμβάνοντας και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σημειωτέον ότι ο νόμος διαφέρει από δικαιοδοσία σε δικαιοδοσία, και επομένως η νομοθεσία περί απορρήτου που ισχύει στις χώρες όπου οι πληροφορίες που σας αφορούν μεταφέρονται ή αποθηκεύονται , χρησιμοποιούνται ή επεξεργάζονται, μπορεί να είναι διαφορετικές από την αντίστοιχη νομοθεσία που ισχύει στο μέρος όπου εσείς κατοικείτε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποκαλύπτονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

    Τμήματα του δημόσιου προφίλ σας που περιέχουν κάποια προσωπικά δεδομένα μπορεί να αποκαλυφθούν σε άλλα μέρη της πλατφόρμας σε άλλους χρήστες για διαφημιστικούς σκοπούς.

    Η δημόσια σελίδα καταχώρισης σας πάντα θα περιέχει κάποιες ελάχιστες πληροφορίες το ονομ/νυμο σας και τη δημόσια φωτογραφία προφίλ σας. Τμήματα της σελίδας με τις δημόσιες καταχωρίσεις σας ενδέχεται να προβληθούν σε άλλα μέρη της πλατφόρμας σε άλλους χρήστες για διαφημιστικούς σκοπούς. Η πλατφόρμα μπορεί επίσης να προβάλλει την ακριβή γεωγραφική τοποθέτηση της θέσης εργασίας σε ένα χάρτη, τέτοια ώστε ο χρήστης να μπορεί να δει τη γενική περιοχή που βρίσκεται στο η εταιρεία που προσφέρει την εργασία .

    Η πλατφόρμα επιτρέπει το δημόσιο προφίλ σας και οι δημόσιες καταχωρίσεις σε ιστοσελίδες να περιλαμβάνονται σε μηχανές αναζήτησης, στις οποίες το δημόσιο προφίλ σας και οι δημόσιες καταχωρίσεις σε ιστοσελίδες θα κατατάσσονται μέσω των μηχανών αναζήτησης και θα μπορούν να δημοσιοποιούνται ως αποτελέσματα αναζήτησης.Δεν ελέγχουμε τις πρακτικές των τρίτων μηχανών αναζήτησης, που μπορεί να χρησιμοποιούν κρυφές μνήμες με παρωχημένες πληροφορίες, όπως π.χ. οποιεσδήποτε πληροφορίες πριν αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ή τις πληροφορίες στο δημόσιο προφίλ ή στις δημόσιες καταχωρίσεις σε ιστοσελίδες.

    Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να επιτρέψει την προβολή τμημάτων της πλατφόρμας (περιλαμβάνοντας και τις καταχωρίσεις σας) σε ιστοσελίδες που διαχειρίζονται συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως γραφικά HTML. Εάν και όταν οι καταχωρίσεις σας προβάλλονται σε ιστοσελίδα συνεργάτη, οι πληροφορίες από το δημόσιο προφίλ σας μπορούν επίσης να προβληθούν.

    Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να επιτρέψει συναφείς φορείς ,όπως οι θυγατρικές της εταιρίες και οι υπάλληλοι τους, να χρησιμοποιήσουν και επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα με τον ίδιο τρόπο και κατά τον ίδιο βαθμό που επιτρέπει και η ίδια σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας. Αυτοί οι συναφείς φορείς συμμορφώνονται με τις ίδιες υποχρεώσεις που η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει για να προστατέψει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας.

    Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί επίσης να δεσμεύσει τρίτες εταιρίες και άτομα, που ενδεχομένως βρίσκονται εκτός Ευρώπης, να παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, περιλαμβάνοντας υπηρεσίες που βοηθούν στην επαλήθευση της ταυτότητας σας ή στη διεξαγωγή ερευνών εναντίον βάσεων δεδομένων ,όπως δημόσιες κυβερνητικές βάσεις δεδομένων (όπου αυτό επιτρέπεται νομοθετικά). Μπορούμε επίσης να παρέχουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς σε αυτά τα τρίτα μέρη, ή να τους επιτρέψουμε πρόσβαση σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, με ειδικό σκοπό να τους επιτραπεί η παροχή αυτών των υπηρεσιών. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα διασφαλίσει ότι τέτοια τρίτα μέρη έχουν συμβατικές δεσμεύσεις να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και να μην τα χρησιμοποιούν για άσχετους σκοπούς.

    Αναγνωρίζετε, συναινείτε και συμφωνείτε ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να έχει πρόσβαση, να διατηρεί και να αποκαλύπτει τις πληροφορίες του λογαριασμού σας και συλλογικού περιεχομένου εφόσον κριθεί αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο βάσει νόμου ή με βάση την καλή πίστη, ώστε τέτοια πρόσβαση, διατήρηση ή αποκάλυψη να είναι λογικά αναγκαία: α) για να ανταποκριθεί η ΕΤΑΙΡΙΑ σε αξιώσεις εναντίον της, β) για να συμμορφωθεί με νομικές διαδικασίες (για παράδειγμα κλητεύσεις και εντάλματα), γ) για να εφαρμοστούν και να γίνουν αντικείμενο διαχείρισης οι συμφωνίες μας με τους χρήστες , όπως οι όροι παροχής των υπηρεσιών δ) για πρόληψη απάτης, διαχείριση κινδύνου, έρευνα, υποστήριξη πελατών, εξέλιξη προϊόντος και για σκοπούς εντοπισμού σφαλμάτων, ή ε) για να προστατέψει δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την προσωπική ασφάλεια της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, των χρηστών της ή μελών της κοινωνίας. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να ειδοποιούνται οι χρήστες για αιτήματα επιβολής της νομοθεσίας σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα εκτός και αν απαγορεύεται από το νόμο ή έπειτα από κυβερνητική επιταγή, ή σε περίπτωση που μια τέτοια ενέργεια θα θεωρούνταν μάταιη ή αναποτελεσματική.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί επίσης να δημοσιεύει, αποκαλύπτει και χρησιμοποιεί συνολικές πληροφορίες και μη προσωπικά δεδομένα για επιχειρηματικές αναλύσεις, για δημογραφικά χαρακτηριστικά, πωλήσεις και διαφήμιση, και για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Εάν η ΕΤΑΙΡΙΑ αναλάβει ή εμπλέκεται σε οποιαδήποτε συγχώνευση, εξαγορά, αναδιοργάνωση, πώληση των κερδών ή χρεωκοπία ή πτώχευση, τότε μπορεί να πουλήσει , μεταβιβάσει ή μοιραστεί κάποια ή όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών σας δεδομένων. Σε μια τέτοια περίπτωση , θα ειδοποιηθείτε πριν την μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων και πριν υπαχθούν αυτά σε μία διαφορετική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ, Ή ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να αξιολογήσει, να ενημερώσει, διορθώσει ή διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα στον εταιρικό σας λογαριασμό κάνοντας σύνδεση με τον λογαριασμό σας. Σημειωτέον ότι οποιεσδήποτε αξιολογήσεις, αναρτήσεις σε ομάδες συζητήσεων και παρόμοιες περιπτώσεις ανάρτησης από εσάς μπορεί να συνεχίσουν να είναι δημοσίως διαθέσιμες στην πλατφόρμα αναφορικά με το όνομα σας, ακόμα και μετά την ακύρωση του εταιρικού σας λογαριασμού.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει ενεργοποιήσει κάθε λογικό διαχειριστικό, τεχνικό και φυσικό μέτρο ασφαλείας για να προστατευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα εναντίον της μη εγκεκριμένης πρόσβασης, καταστροφής ή αλλοίωσης των πληροφοριών σας. Ωστόσο, καμία μέθοδος μεταφοράς μέσω του διαδικτύου, και καμία μέθοδος αποθήκευσης ηλεκτρονικών πληροφοριών, δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλής. Επομένως η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των διαβιβάσεων σας σε εμάς και των προσωπικών σας δεδομένων (που αποθηκεύονται σε εμάς).
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΤΑΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ

Η πλατφόρμα θα περιέχει συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες που δεν ανήκουν η ελέγχονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει κανένα έλεγχο σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι άλλες ιστοσελίδες μπορούν να τοποθετήσουν τα δικά τους cookies, προειδοποιητικά σήματα ή άλλα αρχεία στη συσκευή σας, ή να συλλέξουν ή να ζητήσουν προσωπικά δεδομένα από εσάς. Θα έχουν τους δικούς τους κανόνες για τη συλλογή, χρήση και ανακάλυψη των προσωπικών δεδομένων. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης και πολιτικές προστασίας των άλλων ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.

Ορισμένα τμήματα της πλατφόρμας χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες χαρτογράφησης Google Maps/Earth , περιλαμβάνοντας την Google Maps API (s). Η χρήση εκ μέρους σας των Google Maps/Earth υπόκειται στους όρους χρήσης της Google (που βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.google.com/intl/en_us/help/terms_maps.html) και στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google (που βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.google.com/privacy/.html ).
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ενδέχεται να ενσωματωθούν στην πλατφόρμα ιστοσελίδες τρίτων μερών όπως το Facebook, ώστε να μπορούν να αποσταλούν προσκλητήρια μηνύματα μέσω μίας τρίτης ιστοσελίδας. Αυτά τα μηνύματα θα αποστέλλονται μέσω μίας τρίτης ιστοσελίδας , και η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει καμία ανάμειξη στη συλλογή ή διατήρηση των πληροφοριών επικοινωνίας ώστε να αποστέλλονται αυτά τα μηνύματα (μέσω των τρίτων ιστοσελίδων).
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να επιφέρει αλλαγή στο πώς συλλέγει και πώς μετά χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, κατά αποκλειστική της ευχέρεια.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να αλλάξει αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. Εάν πραγματοποιηθούν ουσιώδεις αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα σας ενημερώσουμε είτε με ανάρτηση της αλλαγμένης πολιτικής προστασίας στην πλατφόρμα ή στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) σε εσάς. Επίσης θα ενημερωθεί η ένδειξη «τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης» στην κορυφή της παρούσας πολιτικής προστασίας. Εφόσον ενημερωθείτε για τια αλλαγές μέσω email , τότε η ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος (email) θεωρείται η ημερομηνία λήψης του εν λόγω μηνύματος (email).

Είναι σημαντικό να αξιολογείτε την αλλαγή στην πολιτική προστασίας. Εάν δεν επιθυμείτε να συμφωνήσετε με τη σχετική αλλαγή, τότε δεν θα είναι εφικτό να συνεχιστεί η παροχή των υπηρεσιών της πλατφόρμας σε εσάς, και η μοναδική σας επιλογή θα είναι να σταματήσετε να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα και να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό. Για την απενεργοποίηση του λογαριασμού σας επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alicehelps.gr.

Η άποψη σας

Η άποψη σας μετράει για εμάς! Εάν επιθυμείτε να εκφράσετε τη γνώμη σας για την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλείσθε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alicehelps.gr
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εφόσον διαμένετε στην Ευρώπη, μπορείτε να ζητήσετε εγγράφως αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται από την ΕΤΑΙΡΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα σας παρέχει ένα αντίγραφο με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται από εμάς όσο το δυνατόν πιο σύντομα και σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα (40) ημερών μετά το έγγραφο αίτημα. Ενδεχομένως να υπάρξει κάποια χρέωση για την πρόσβαση σε προσωπικές σας πληροφορίες (η οποία δεν θα υπερβαίνει τα 50 ευρώ). Επίσης η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να ζητήσει αποδείξεις ταυτότητας για να πιστοποιήσει το αίτημα πρόσβασης σας. Όλα τα αιτήματα πρέπει να απευθύνονται στην ΕΤΑΙΡΙΑ μέσω email στη διεύθυνση info@alicehelps.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλει προσπάθεια να κρατήσει τα δεδομένα σας ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Εάν τα δικά σας προσωπικά δεδομένα που τηρούνται είναι ανακριβή, παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε και θα καταβάλλουμε τις αναγκαίες προσπάθειες , να διαγράψουμε ή να αποκλείσουμε τις αντίστοιχες πληροφορίες και εντός σαράντα (40) ημερών από την υποβολή του αιτήματος σας να ειδοποιηθείτε για τις αντίστοιχες ενέργειες που έλαβαν χώρα.
Επίσης μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν πιστεύετε ότι σε αντίθετη περίπτωση παραβιάζουν τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997). Όλα τα αιτήματα πρέπει να απευθύνονται στην ΕΤΑΙΡΙΑ μέσω email στη διεύθυνση info@alicehelps.gr δίχως καμία χρέωση από την ΕΤΑΙΡΙΑ.
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES


Η ΕΤΑΙΡΙΑ χρησιμοποιεί τα cookies σε συνδυασμό με την πλατφόρμα για να αποκτήσει πληροφορίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που μεταφέρονται στη συσκευή σας (π.χ. στο τηλέφωνο σας ή στον υπολογιστή) για διαδικασίες τήρησης αρχείου. Για παράδειγμα , ένα cookie θα μπορούσε να επιτρέψει στην πλατφόρμα να αναγνωρίσει το πρόγραμμα περιήγησης σας, ενώ κάποιο άλλο θα αποθήκευε τις προτιμήσεις σας και άλλο πληροφορίες.

Το πρόγραμμα περιήγησης σας μπορεί να σας επιτρέψει να οργανώσετε τον τρόπο χειρισμού των cookies, όπως άρνηση όλων των cookies ή να σας παρακινεί να αποφασίσετε να δεχτείτε κάποιο cookie. Σημειωτέον ότι κάποια τμήματα της πλατφόρμας μπορεί να μην λειτουργήσουν ως προορίζονταν ή μπορεί να μη λειτουργήσουν καθόλου χωρίς cookies.
 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ COOKIES ΚΑΙ COOKIES ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ


Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να τοποθετήσει τα δικά της cookies στη συσκευή σας μέσω της πλατφόρμας. Αντίστοιχα, η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ θα εφαρμόσει τις πληροφορίες που αποκτούμε μέσω των δικών μας cookies.

Επίσης η ΕΤΑΙΡΙΑ θα επιτρέψει στους συνεργάτες της να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας. Για παράδειγμα χρησιμοποιούμε «Google analytics» για διαδικτυακές αναλύσεις, και έτσι η Google μπορεί επίσης να τοποθετήσει cookies στη συσκευή σας. Όπως και παρακάτω θα εξηγηθεί, τρίτα μέρη μπορούν επίσης να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας για διαφημιστικούς σκοπούς.

Υπάρχουν δύο τύποι cookies που χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα, δηλαδή τα «μόνιμα cookies» και τα «session cookies».

Tα session cookies συνήθως δεν λειτουργούν όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης σας , ενώ τα μόνιμα cookies θα παραμείνουν στη συσκευή σας και μετά που θα κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά την επόμενη φορά που θα έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα.

Άλλες τεχνολογίες

Η πλατφόρμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει άλλες τεχνολογίες με παρόμοια λειτουργικότητα με αυτήν των cookies, όπως τα προειδοποιητικά σήματα web και διευθύνσεις παρακολούθησης URLs για να αποκτήσουν πληροφορίες σύνδεσης για τους χρήστες. Επίσης η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τα προειδοποιητικά σήματα web και διευθύνσεις παρακολούθησης URLs στα μηνύματα της προς εσάς για να αποφασίσετε εάν θα ανοίξετε ένα συγκεκριμένο μήνυμα ή θα εισέλθετε σε ένα συγκεκριμένο σύνδεσμο.

Χρήσεις των εταιρικών Cookies

Η ΕΤΑΙΡΙΑ χρησιμοποιεί τα cookies για διάφορους λόγους, όπως τους ακόλουθους:

    Να επιτρέψει, να διευκολύνει και να εκσυγχρονίσει τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας ανάμεσα σε διάφορες ιστοσελίδες και συνεδρίες προγραμμάτων περιήγησης.
    Να απλοποιεί την πρόσβαση σας και χρήση στην πλατφόρμα και να την κάνει πιο εύκολη.
    Να ελέγχει και αναλύει την απόδοση, λειτουργία και αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας, ώστε να μπορούμε να τη βελτιώσουμε.
    Να σας δείχνουμε περιεχόμενο (που μπορεί να περιλαμβάνει διαφημίσεις), που είναι πιο σχετικό με εσάς (και τα ενδιαφέροντα σας).

Χρήσεις cookies τρίτων μερών

Τα cookies των συνεργατών μας έχουν ως σκοπό να αποκτήσουν πληροφορίες για να τους βοηθήσουν στην παροχή υπηρεσιών προς την ΕΤΑΙΡΙΑ. Για παράδειγμα, τρίτες εταιρίες και άτομα που εμείς προσλαμβάνουμε για να μας παρέχουν υπηρεσίες , μπορεί να παρακολουθήσουν τη συμπεριφορά σας στην πλατφόρμα μας για πώληση και διαφήμιση των καταχωρίσεων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή υπηρεσίες προς εσάς στην πλατφόρμα και σε ιστοσελίδες τρίτων. Τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν cookies και άλλες τεχνολογίες ανίχνευσης για να παραδώσουν διαφημίσεις στην πλατφόρμα μας και/ή τρίτες ιστοσελίδες μπορεί να σας προσφέρουν ένα τρόπο να αποφύγετε τέτοιες διαφημίσεις , παρέχοντας τη δυνατότητα να εξαιρούνται ιστοσελίδες επιχειρηματικών ομάδων όπως το Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) και ο όμιλος ψηφιακής διαφήμισης Digital Advertising Alliance (http://www.aboutads.info/choices ). Ενδέχεται επίσης να μπορείτε να ελέγχετε διαφημιστικά τα cookies που παρέχονται από εκδότες, όπως για παράδειγμα η διαφήμιση της Google για την επιλογή διευθυντή (http://www.google.com/settings/ads/onweb). Σημειωτέον ότι ακόμα και αν επιλέξετε να αποφύγετε τη λήψη στοχευμένων διαφημίσεων , ενδεχομένως ακόμα να λαμβάνετε διαφημίσεις στην πλατφόρμα , απλά δεν θα εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα σας.

Προσθέτως το Facebook τοποθετεί ένα cookie μέσω της πλατφόρμας που του επιτρέπει να αποκτήσει συνολικά, μη προσωπικά δεδομένα για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών τους.

Απενεργοποιημένα cookies

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης χρησιμοποιούν αυτόματα cookies, αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας ώστε να αρνηθείτε την χρήση των cookies μέσω του τμήματος βοήθειας της γραμμής εργαλείων του προγράμματος περιήγησης σας. Εάν επιλέξετε να αρνηθείτε την χρήση των cookies , λάβετε υπόψη σας ότι δεν μπορείτε να συνδεθείτε, να προσαρμόσετε ή να χρησιμοποιήσετε μερικά από τα διαδραστικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας. Τα flash cookies λειτουργούν διαφορετικά από τα cookies του προγράμματος περιήγησης (browser cookies), τα δε εργαλεία διαχείρισης των cookies , που είναι διαθέσιμα σε ένα διαδικτυακό πρόγραμμα περιήγησης, δεν θα μετακινήσουν τα flash cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των flash cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα (http://www.adobe.com) και αλλαγές μπορείτε να κάνετε στον πίνακα ρυθμίσεων προσωπικών δεδομένων (http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html).

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική χρήσης των cookies


Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να αλλάξει την παρούσα πολιτική για τα cookies οποιαδήποτε στιγμή. Εάν πραγματοποιηθούν ουσιώδεις αλλαγές στην πολιτική χρήσης των cookies, θα σας ενημερώσουμε είτε με ανάρτηση της τροποποιημένης πολιτικής για τα cookies στην πλατφόρμα ή στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) σε εσάς.

Είναι σημαντικό να αξιολογείτε εσείς τις αλλαγές στην πολιτική για την χρήση των cookies. Εάν δεν επιθυμείτε να συμφωνήσετε με τη σχετική αλλαγή, τότε δεν θα είναι εφικτό να συνεχιστεί η παροχή της πλατφόρμας σε εσάς, και η μοναδική σας επιλογή θα είναι να σταματήσετε να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα και να απενεργοποιήσετε τον εταιρικό σας λογαριασμό. Για την απενεργοποίηση του λογαριασμού σας επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alicehelps.gr
 

 

 

 

 

 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Για να αποδεχτείτε τη χρήση των cookies, κάντε κλικ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα και την πολιτική απορρήτου μας, παρακαλούμε κάντε κλικ ΕΔΩ