Όροι Χρήσης
Εργαζόμενοι / Συμπλήρωση Βιογραφικού Εργοδότες / Δημοσίευση Αγγελίας Αναζήτηση Προσωπικού Αναζήτηση Εργασίας

Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους παροχής υπηρεσιών, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τα νόμιμα δικαιώματα σας, τα παρεχόμενα μέτρα αποκατάστασης και τις υποχρεώσεις σας.

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Εάν κάνετε χρήση της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών και κατοικείτε εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας, συμβάλλεστε στην παρούσα σύμβαση με την ΕΤΑΙΡΙΑ αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, καθώς και για θέματα πληρωμών και οφειλών από ή προς εσάς που διεξάγονται μέσω της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών. Η εταιρεία με την επωνυμία «Μουρίκης Νικόλαος» και το διακριτικό τίτλο Alicehelps, εδρεύουσα στo Ξυλόκαστρο Κορινθίας (οδός Νοταρά 100), με αριθμό ΓΕΜΗ 116156437000 θα καλείται εφεξής ως «alicehelps.gr», «ΕΤΑΙΡΙΑ», «εμείς», «εμάς» ή «δικών μας».

Η ΕΤΑΙΡΙΑ παρέχει μία διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδέει τις οικογένειες και τις εταιρείες που αναζητούν εργαζόμενους με τους ενδιαφερόμενους να εργαστούν (εφεξής καλούμενες ως «Υπηρεσίες»), οι οποίες υπηρεσίες είναι προσβάσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alicehelps.gr, καθώς και σε οποιεσδήποτε άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις μέσω των οποίων η ΕΤΑΙΡΙΑ διαθέτει τις υπηρεσίες της (εφεξής καλούμενη ως η «ιστοσελίδα»). Με τη χρήση της ιστοσελίδας συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε νομικά από τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων παροχής υπηρεσιών (εφεξής καλούμενοι ως «όροι») , ανεξαρτήτως αν είστε καταχωρημένος ως χρήστης των υπηρεσιών. Οι παρόντες όροι διέπουν την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών , καθώς και ολόκληρου του περιεχομένου που κατωτέρω ορίζεται και αποτελούν μία νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στο παρόν. Παρακαλείσθε επίσης όπως προσεκτικά διαβάσετε και τους όρους πολιτικής απορρήτου ΕΔΩ. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους δεν έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε περαιτέρω ή να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες. Αποτυχία χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες όρους επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις κατά την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (Αστικός και Ποινικός κώδικας).

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ


Ως «εταιρικό περιεχόμενο» εννοείται όλο το περιεχόμενο που η ΕΤΑΙΡΙΑ διαθέτει μέσω της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών, περιλαμβάνοντας οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο έχει δοθεί σχετική άδεια από κάποιο τρίτο μέρος, αποκλείοντας σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο μέλους.

Ως «συλλογικό περιεχόμενο» εννοείται το περιεχόμενο μέλους και εταιρικό περιεχόμενο.

Ως «περιεχόμενο» εννοείται κείμενο, γραφικά, εικόνες, μουσική, λογισμικό, ήχος, βίντεο, πληροφορίες ή άλλα υλικά.

Ως «πελάτης» ή «επισκέπτης» εννοείται μέλος που ζητά εργασία ή προσφέρει εργασία σε έναν τρίτο πρόσωπο μέσω της ιστοσελίδας ή υπηρεσιών.

Ως «μέλος» εννοείται άτομο που συμπληρώνει το λογαριασμό εγγραφής της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, περιλαμβάνοντας όχι μόνο ενδιαφερόμενους να εργαστούν αλλά και τις εταιρείες ή τους οικογενειάρχες που ενδιαφέρονται να προσφέρουν εργασία.

Ως «περιεχόμενο μέλους» εννοείται όλο το περιεχόμενο που ένα μέλος αναρτά, ανεβάζει, δημοσιεύει, υποβάλλει ή μεταφέρει για να είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ Ή ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ Ή ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΕΛΙΔΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Εάν αποδεχτείτε ή συμφωνήσετε με αυτούς τους όρους εκ μέρους εταιρίας ή άλλης νομικής οντότητας, τότε εγγυάστε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε νομικά αυτήν την εταιρία ή την έτερη νομική οντότητα (που εκπροσωπείτε) κατά τους παρόντες όρους και, σε μια τέτοια περίπτωση εσείς και μέσω εσάς θα γίνεται αναφορά και εφαρμογή τους στην εταιρία ή στην άλλη νομική οντότητα.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ


Η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες απευθύνονται μόνο σε άτομα άνω των δεκαοκτώ (18). Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση στην ιστοσελίδα ή υπηρεσίες από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών απαγορεύεται ρητά. Με την πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών αντιπροσωπεύετε και εγγυάστε ότι είστε άτομο ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών ή και μεγαλύτεροι.


Παραχώρηση άδειας εταιρικού περιεχομένου και περιεχομένου μέλους


Υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης σας με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, η ΕΤΑΙΡΙΑ σας προσφέρει μία περιορισμένη, μη αποκλειστική και αμεταβίβαστη άδεια : 1) για να έχετε πρόσβαση και να βλέπετε το εταιρικό περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς και 2) για να έχετε πρόσβαση και να βλέπετε οποιοδήποτε περιεχόμενο μέλους στο οποίο έχετε επιτρεπόμενη πρόσβαση , αποκλειστικά για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν έχετε δικαίωμα να παραχωρήσετε σε τρίτα πρόσωπα την άδεια χρήσης των δικαιωμάτων , που σας παραχωρήθηκαν έπειτα από άδεια σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν.

Δεν επιτρέπετε να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε ,υιοθετήσετε, τροποποιήσετε, παράγετε παράγωγες εργασίες , διανείμετε, αδειοδοτήσετε, πωλήσετε, μεταφέρετε, εμφανίσετε δημοσίως, μεταφέρετε, διαδώσετε ή με οποιοδήποτε τρόπο να εκμεταλλευτείτε την ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες ή το συλλογικό περιεχόμενο, εκτός και αν ρητά επιτρέπεται στους παρόντες όρους. Καμία άδεια ή δικαιώματα δεν σας παρέχονται σιωπηρά ή με άλλο τρόπο αναφορικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν ή ελέγχονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ ή από αυτούς στους οποίους έχει παραχωρηθεί η σχετική άδεια, εκτός και αν η άδεια ή τα αντίστοιχα δικαιώματα ρητά παρέχονται κατά τους παρόντες όρους
.

Περιεχόμενο μέλους


Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί κατά αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια να παράσχει άδεια να αναρτηθεί, ανεβεί, δημοσιεύει, υποβάλλει ή μεταφέρει περιεχόμενο μέλους. Κάνοντας διαθέσιμο οποιοδήποτε περιεχόμενο μέλους επί ή μέσω της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, παραχωρείτε μέσω του παρόντος στην ΕΤΑΙΡΙΑ μία παγκόσμια, αμετάκλητη, διαρκής, μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, ατελής άδεια, με το δικαίωμα να εκχωρήσει σε τρίτο, να χρησιμοποιήσει, να δει, να αντιγράψει, να υιοθετήσει, να τροποποιήσει, να διανείμει, να αδειοδοτήσει, να πωλήσει, να μεταφέρει, να εκθέσει και να παρουσιάσει δημοσίως, να μεταφέρει, να δρομολογήσει, να διαδώσει, να έχει πρόσβαση και με οποιοδήποτε τρόπο να εκμεταλλευτεί τέτοιο περιεχόμενο μέλους, μέσω ή με την προώθηση ή εμπορευματοποίηση της ιστοσελίδας και υπηρεσιών. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αξιώνει οποιαδήποτε ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε οποιοδήποτε περιεχόμενο μέλους και τίποτα στους παρόντες όρους δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιορίζει οποιοδήποτε δικαίωμα που μπορεί να έχετε να χρησιμοποιήσετε και να εκμεταλλευτείτε τέτοιο περιεχόμενο μέλους.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο όλων των μελών που κάνετε διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών. Αντίστοιχα δηλώνετε και εγγυάστε ότι: 1) είστε είτε ο μόνος και αποκλειστικός ιδιοκτήτης όλων των περιεχομένων μέλους που κάνετε διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας και υπηρεσιών ή έχετε κάθε δικαίωμα, άδεια, συναίνεση και ελευθερία που απαιτείται για να προσφέρετε στην ΕΤΑΙΡΙΑ τα δικαιώματα τέτοιου περιεχομένου μέλους, όπως αυτό προσδιορίζεται στους παρόντες όρους και 2) κανένα περιεχόμενο μέλους ή καμία δική σας ανάρτηση, δημοσίευση, υποβολή ή μετακίνηση στο περιεχόμενο μέλους ή στον τρόπο που η ΕΤΑΙΡΙΑ χρησιμοποιεί το περιεχόμενο μέλους (ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού) μέσω της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών θα παραβιάσει ή καταστήσει ακατάλληλη την ευρεσιτεχνία, τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο , ηθικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά ή πνευματικής ιδιοκτησίας δικαιώματα, ή δικαιώματα δημοσιότητας ή προσωπικά δεδομένα, ή θα επιδράσει στην παραβίαση οποιουδήποτε αντίστοιχου νόμου ή κανονισμού.


Αναστολή, τερματισμός και ακύρωση εταιρικού λογαριασμού


Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί κατά τη δική της ευχέρεια και χωρίς ευθύνη απέναντι σας, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και ανά πάσα στιγμή, να αποφασίσει να περιορίσει, να αναστείλει, απενεργοποιήσει ή ακυρώσει τον εταιρικό σας λογαριασμό. Εάν ασκήσουμε την διακριτική μας ευχέρεια να ενεργήσουμε κατά αυτό τον τρόπο υπό τους παρόντες όρους , οτιδήποτε ή όλα από τα ακόλουθα μπορεί να συμβεί ,με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή εξήγηση προς εσάς: 1) ο εταιρικός σας λογαριασμός θα απενεργοποιηθεί ή ανασταλεί, ο κωδικός πρόσβασης σας θα απενεργοποιηθεί , και δεν θα μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, υπηρεσίες, τον εταιρικό σας λογαριασμό, το περιεχόμενο μέλους, ή να λάβετε βοήθεια από την ΕΤΑΙΡΙΑ.

Πνευματική Ιδιοκτησία


Η ιστοσελίδα, υπηρεσίες και το συλλογικό περιεχόμενο προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και λοιπών νόμων της ελληνικής επικράτειας, όπως ο Ν. 2472/1997. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η ιστοσελίδα, υπηρεσίες και το συλλογικό περιεχόμενο, περιλαμβάνοντας όλα τα συσχετιζόμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Δεν επιτρέπεται να μετακινήσετε, να αλλάξετε ή να επέμβετε σε οποιοδήποτε σήμα πνευματικής ιδιοκτησίας, σήμα υπηρεσιών ή σε οποιεσδήποτε άλλες γνωστοποιήσεις για δικαιώματα ιδιοκτησίας που έχουν ενσωματωθεί ή συνοδεύουν την ιστοσελίδα ή συλλογικό περιεχόμενο.

Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα, εμπορικές επωνυμίες και οποιαδήποτε άλλη ονομασία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ που χρησιμοποιείται εδώ είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα, εμπορικές επωνυμίες και οποιεσδήποτε άλλες ονομασίες είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων μερών.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ σέβεται το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και αναμένει από τους χρήστες της να κάνουν το ίδιο. Είναι πολιτική της ΕΤΑΙΡΙΑΣ να τερματίσει σε αντίστοιχες περιστάσεις τους εταιρικούς λογαριασμούς των μελών ή άλλους λογαριασμούς χρηστών που αντίστοιχα παραβιάζουν ή κατ’ επανάληψη καταστρατηγούν πνευματικά δικαιώματα κατόχων.

Ειδικά συμφωνείται ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί οποιουδήποτε υλικού (φωτογραφίες, κείμενα κ.λ.π.) προστίθεται ή δημιουργείται από την ΕΤΑΙΡΙΑ, ή καθ’ υπαγόρευση της στα πλαίσια της συνεργασίας της με τους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων, ανήκουν σ’ αυτήν και απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε χρήση τους χωρίς την έγγραφη άδεια της, τοποθετώντας εξ αυτού του λόγου επί του σχετικού υλικού υδατογράφημα με το σήμα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Οποιοδήποτε υλικό προστίθεται ή χορηγείται από τον ιδιοκτήτη ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν, πλην όμως επιτρέπεται η επεξεργασία και η χρήση τους από την ΕΤΑΙΡΙΑ -και μόνο- στα πλαίσια των παρόντων όρων χρήσης. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η αναδημοσίευση φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων που ελήφθησαν για την καταχώριση του προφίλ του ενδιαφερόμενου να εργαστεί ή του ενδιαφερόμενου να προσφέρει εργασία χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
Τα εμπορικά και οικονομικά αποτελέσματα από τη χρήση και εκμετάλλευση της πλατφόρμας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ιστοσελίδας και των υπηρεσιών ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην ΕΤΑΙΡΙΑ.

Περιορισμός Ευθύνης


Αν και έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην όσο καλύτερη απεικόνιση και περιγραφή των προϊόντων μας, το alicehelps.gr δεν εγγυάται για τυχόν τυπογραφικά, αριθμητικά ή λάθη απεικόνισης που μπορεί να εμφανιστούν στη ιστοσελίδα καθώς και αν οι απεικονίσεις και περιγραφές των προϊόντων είναι ακριβείς και πλήρεις. Το alicehelps.gr δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας. Είστε υπεύθυνοι για να προστατέψετε το συστημά σας.Περιορισμός της ευθύνης

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μέχρι τον ανώτατο βαθμό που προβλέπεται από το Νόμο , ολόκληρο τον κίνδυνο που απορρέει από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας, υπηρεσιών και συλλογικού περιεχομένου, ή δημοσίευση αγγελίας ή εύρεση θέσης εργασίας μέσω της ιστοσελίδας, και υπηρεσιών, και οποιαδήποτε επαφή που έχετε με άλλους χρήστες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ είτε προσωπικά είτε διαδικτυακά παραμένει με εσάς. Ούτε η ΕΤΑΙΡΙΑ ούτε οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο μέρος στη δημιουργία, παραγωγή, ή παράδοση της ιστοσελίδας, υπηρεσιών ή συλλογικού περιεχομένου θα είναι υπεύθυνο για οποιεσδήποτε τυχαίες, ειδικές, ενδεικτικές ή επακόλουθες ζημιές, περιλαμβάνοντας απώλεια κερδών, απώλεια πληροφοριών, απώλεια φήμης και πελατείας, διακοπή υπηρεσιών, βλάβη υπολογιστή, ή αποτυχία συστήματος ή το κόστος υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για οποιεσδήποτε ζημιές για προσωπικές ή σωματικές βλάβες ή συναισθηματική θλίψη, άπαντα απορρέοντα από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους, από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης της ιστοσελίδας, υπηρεσιών ή συλλογικού περιεχομένου, από οποιαδήποτε επικοινωνία, διάδραση ή συναντήσεις με άλλους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας, υπηρεσιών ή άλλων ατόμων με τα οποία επικοινωνείτε ή αλληλεπιδράτε ως αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας, υπηρεσιών ή από την δημοσίευση αγγελίας ή εύρεση θέσης εργασίας μέσω της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών.

Περιορισμοί


Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες, εγγυάστε ότι: 1)δεν θα προσφέρετε εργασία σε οποιονδήποτε η οποία εκτελείται δίχως να ακολουθεί το Ελληνικό εργατικό δίκαιο 2) είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις που επιβάλει το Ελληνικό εργατικό δίκαιο κατά τη διάρκεια της εργασίας 3) ως εργαζόμενος είστε υποχρεωμένος να τηρείτε τους νόμους και να ακλουθείτε τους κανόνες εργασίας παίρνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις. Επίσης δεν θα χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και υπηρεσίες για οποιοδήποτε απαγορευμένο βάσει ελληνικού και διεθνούς νόμου σκοπό, περιλαμβάνοντας την ανάπτυξη ,σχεδίαση, κατασκευή ή παραγωγή βλημάτων, ή πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων.

Αποποίηση ευθύνης


Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την παρούσα ιστοσελίδα, υπηρεσίες και συλλογικό περιεχόμενο, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει καμία υποχρέωση να διενεργήσει ελέγχους για το παρελθόν οποιουδήποτε μέλους, αλλά μπορεί να διενεργήσει τέτοιους ελέγχους κατά αποκλειστική της ευχέρεια. Η ιστοσελίδα, υπηρεσίες και συλλογικό περιεχόμενο παρέχονται όπως είναι, δίχως εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή. Δίχως περιορισμό των ανωτέρω η ΕΤΑΙΡΙΑ ρητά αποποιείται οποιαδήποτε εγγύηση για σωστούς κανόνες εργασίας καθώς και τήρησης του εργατικού δικαίου. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με την ποιότητα των αγγελιών και γενικότερα για τις υπηρεσίες αλλά και αμοιβές που προσφέρουν οι εταιρείες στους πιθανούς εργαζόμενους.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε επικοινωνία και διάδραση με άλλους χρήστες της ιστοσελίδας, ή των υπηρεσιών και με άλλα άτομα με τα οποία επικοινωνήσατε ή αλληλεπιδράσατε ως αποτέλεσμα της χρήσης εκ μέρους σας της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών. Κατανοείτε ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν καταβάλλει καμία προσπάθεια να πιστοποιήσει τις δηλώσεις των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών ή να επιθεωρήσει τις συνθήκες εργασίας. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν κάνει καμία δήλωση ή εγγυήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών ή της συμβατότητας τους με οποιουσδήποτε τρέχοντες ή μελλοντικούς χρήστες της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών. Συμφωνείτε να λάβετε λογικές προφυλάξεις σε όλες τις επικοινωνίες και αλληλεπιδράσεις με άλλους χρήστες της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών και προφυλάξεις με άλλα άτομα με τα οποία επικοινωνήσατε ή αλληλεπιδράσατε ως αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών, ειδικά εάν αποφασίσετε να συναντηθείτε εκτός διαδικτύου ή προσωπικά.

Σύνδεσμοι


Το alicehelps.gr είναι πιθανόν να έχει συνδέσμους με άλλα web sites. Σε αυτήν την περίπτωση το alicehelps.gr δεν είναι υπεύθυνο για την εξέταση ή αξιολόγηση, το περιεχόμενο ή την ποιότητα των παραπάνω sites. Ο κίνδυνος ή η ζημιά που μπορεί να προκληθεί μετά από την συνδεσή σας με αυτά τα sites βαρύνει εσάς και έχετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη. Το alicehelps.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

COOKIES


Η ιστοσελίδα alicehelps.gr χρησιμοποιεί «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου (browser) σας, προκειμένου να συλλέξει στατιστικά στοιχεία για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της. Εάν δεν επιθυμείτε την χρήση cookies μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας έτσι ώστε να αποτρέπεται η αποθήκευση τους.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομίο (EMAIL)

Εφόσον σημειώσετε το email σας σε κάποιο πεδίο της ιστοσελίδας, αποδέχεστε ότι θα λαμβάνετε email για τους ακόλουθους σκοπούς:

Μετά την εγγραφή σας για την ενημέρωση σας ότι αποτελείτε μέλος της διαδικτυακής μας ομάδας.

Για σκοπούς ενημέρωσης και πληροφόρησης (αρθρογραφία και Newsletter).

Για την προώθηση και διαφήμιση των υπηρεσιών μας, των εκδηλώσεων και των επερχόμενων προσφορών μας.

Για να λάβετε κάποιο δωρεάν ηλεκτρονικό οδηγό ή eBook.

Για την παρουσίαση, προώθηση και διαφήμιση υπηρεσιών συνεργατών μας που έχουν συσχέτιση με την θεματολογία της ιστοσελίδα μας.

Σε κάθε email μας θα έχετε την επιλογή “unsubscribe” εφόσον δεν επιθυμείτε περεταίρω να λαμβάνετε email μας.

Διαφημίσεις και Χορηγίες


Στην ιστοσελίδα του alicehelps.gr κατά διαστήματα εμφανίζονται διαφημίσεις τρίτων μερών και συνεργατών μας. Το alicehelps.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθούνται αναφορικά με την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά, τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα, τον χρόνο και τρόπο παράδοσης στους αγοραστές, κλπ.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994 όπως ισχύει σήμερα με το Ν.3587/2007).

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διάφορων απο την Ε.Ε.


Για την επίλυση τυχόν διαφορών ή προβλήματων, επισκεφθείτε την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ (Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ.

Μεταβολές στην Παρούσα Πολιτική

Το alicehelps.gr ανανεώνεται συνεχώς, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, στο πλαίσιο αυτό θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται ανά διαστήματα χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.
Η Ιστοσελίδα μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Συνολική συμφωνία


Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συνολική και αποκλειστική συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και εσάς αναφορικά με την ιστοσελίδα, υπηρεσίες και συλλογικό περιεχόμενο, και οποιεσδήποτε κρατήσεις ή καταχωρήσεις profile μέσω της ιστοσελίδας.
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Για να αποδεχτείτε τη χρήση των cookies, κάντε κλικ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα και την πολιτική απορρήτου μας, παρακαλούμε κάντε κλικ ΕΔΩ